Wij zijn Kitty en Ubavka

Wij zijn Kitty Beekmans en Ubavka Jovanoska. Twee creators en inspirators op het vlak van bewustwording.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty,

Als grafisch vormgeefster heb ik vele jaren mooie dingen mogen maken en mensen mogen meenemen in mijn onbegrensde mogelijkheden als creator.
Vanuit mijn moederrol en mijn passie voor creativiteit ben ik me gaan verdiepen in de mooie wereld die ‘kind zijn´ heet. Hiervoor heb ik diverse creatieve opleidingen gevolgd die mij als mens verrijkt en verdiept hebben. Nu breng ik dit in alle toewijding samen met Ubavka over aan de kinderen van deze tijd die het nodig hebben.

 

Mijn ervaring is dat creativiteit het innerlijke bewustzijn van  het kind naar boven haalt om er via een scheppende vorm zichtbaarheid aan te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubavka,

Vanuit mijn passie om de wereld mooier te maken beweeg ik vele kanten op.

 

Ik ben fysiotherapeute voor de psychosomatiek en beweginsdocente in het speciaal onderwijs.

 

Vanuit mijn opleidingen als bewegingsdocente en fysiotherapeute help ik de mens om in zijn lichamelijk kunnen te komen,  dit te behouden en te versterken.

 

Vanuit mijn spirituele groei en persoonlijke gaves heb ik mijn talenten verder ontwikkeld om de mens aan de binnenkant te horen, te zien en aan te raken.

 

De combinatie van deze twee vallen samen in een gedeelde passie met Kitty om de (jonge) mens grond, kracht en een flow te geven die de binnenkant voedt en de buitenkant laat stralen.

 

 

 Hoe het begon

 

15 jaar geleden ben ik, Ubavka, naar aanleiding van een hulpvraag van een ouder, begonnen met het in de wereld zetten van bewustwordingslessen. Zij hadden een dochter die iedere dag met de bus mee ging en daar erg kwetsbaar in was. Net zoals heel veel kinderen die afhankelijk zijn van anderen in hun opgroeien.

 

Kitty en ik zijn samen de methode van toen verder gaan verfijnen en verdiepen naar meer body en vorm zodat het breder ingezet kan worden.


Ons doel

Het kind gereedschap te geven om in iedere levenssituatie verbonden te blijven met zijn kern. Hierbij is het verdiepingsgesprek onlosmakelijk verbonden met de creatieve opdrachten.  De bewustwording van eigen kwaliteiten wordt daarmee duurzaam verankerd. 


De 6 componenten

Dit is mijn plaats! 

Ieder mens heeft via zijn geboorte recht om hier op aarde zijn plek in te nemen. Hoe zit dat als je het niet doet? Hoe losser je op je ‘plek’  staat hoe meer je in je hoofd gaat (veel denken). Hoe moeilijker het is om keuzes te maken (hoe meer angsten er komen om keuzes te durven maken). Het gaat hierbij niet om meer of minder intelligent zijn. Het gaat om het gevoel van binnen dat ieder van ons mag hebben dat je er toe doet. Dat het belangrijk is dat je er bent.

 

Dit ben ik!  

Hoe beter je weet wie je bent des te beter je grenzen kunt zetten tussen jou en de ander. Een ander helpen is fijn. De ander helpen waarbij je over je grenzen gaat is te ver en te veel. Hoe beter jezelf kent hoe beter de verbinding met jezelf gemaakt kan worden. 

Mensen die hier in disbalans zijn hebben behoefte om te veranderen maar weten niet in welke richting. Kunnen daardoor moeilijk keuzes maken. Durven niet voor zichzelf te gaan staan.

 

Dit voel ik! 

Leven met een open hart. Luisteren naar je hart en daar gehoor aan geven. Niet stuk gaan op ‘opvoedingszinnen’  maar voelen dat je het recht hebt om te (leren) voelen wat goed is voor jou. Je staande kunnen houden bij groepsdruk. Durven kiezen voor 

je eigen authenticiteit. Voorbij gaan aan wat jij voelt is meelopen met het gevoel van anderen. Doen wat anderen zeggen. Je eigen gevoel buiten spel zetten. In disbalans raken. 

 

Dit wil ik! 

Verbaal durven zeggen hoe het voor jou mag zijn. Zeggen is niet gelijk aan het ook krijgen. Zeggen is communiceren met de ander hoe het voor jou is. Gehoord worden.  Alles wat je kunt uiten hoeft zich binnen in jou niet op te kroppen. Dat scheelt een hele hoop ballast en kopzorgen.

 

Ik ben sociaal! 

Je bent niet alleen. De ander hoort daar ook bij. Hoe leef je samen in de beste verbinding met elkaar. Hoe kun je in gelijkwaardigheid met elkaar omgaan? Hoe leer je om te voelen dat niemand boven.

 

De volwassene en ik!

De kennis en levenservaring mag overgedragen worden met woorden die voor het kind begrijpelijk zijn. Met als motivatie om ze vergeving, compassie, gelijkwaardigheid en mede- dogen mee te geven. Ieder mens is gelijk in menszijn ondanks functie, leeftijd of levenservaring.