In verbinding met respect voor elkaar.


 

ONZE VISIE

 

 Team Ubavka – Kitty en Ubavka

 

Wij staan voor een emotioneel gezond mens in deze maatschappij.

“Een kind in zijn mooiste vorm kleien is makkelijker dan een gebroken volwassene helen.”

 

Hoe jonger de mens dit bovenstaande inzicht aangereikt krijgt hoe meer groeitijd het heeft om hierin krachtig te ankeren. Daarom ligt onze focus vooral op basisschool kind.

 

Team Ubavka hanteert een zeven groei-in-bewustwording-stappen versterkt door zes  componenten welke altijd door middel van communicatie en creatieve vormen terugkomen.

Binnen onze visie is de drie eenheid gezin, onderwijs en maatschappij heel belangrijk.

 

·         Onderwijs is een wezenlijk onderdeel van deze maatschappij.

·         Een gezin maakt een wezenlijk onderdeel uit van het kind.

·         Het kind is een bouwsteen voor een emotioneel gezonde maatschappij.

 

Ieder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. Er is geen omlijnde aanpak voor groeikracht van een kind. In deze tijd en maatschappij geldt dat nog meer dan ooit. Zoveel stempels en titels die kinderen krijgen. Wanneer er gecreëerd wordt et kunst doen we een beroep op het onbewuste gevoel van het kind. De belemmerende gedachte “ik ben niet creatief” is hierbij niet van toepassing, alles wat ontstaat is ok. Wij hebben veel creatieve oefeningen en woorden die het kind aanzetten tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten.

 

De implementatie binnen de klas, school en gezin gebeurt door de leerkrachten en de ouders en begeleiders nauw te betrekken bij ons aanbod en werkwijze door middel van verdiepende huiswerkopdrachten. De daarbij horende vragen zullen ondersteunend zijn.

Een kind heeft “een team” nodig om te groeien. Wij gaan voor een diepe intrinsieke groei tussen hoofd, hart en buik. Keuzes zullen worden gemaakt vanuit deze 3-verbinding: wat bedenk ik, wat voel ik hierbij en wat wil ik er mee? En daar handen en voeten aan geven vanuit eigen authentiek zijn.

 

Onze tools zijn creatief, gemakkelijk, vanuit  beweging, plezierig, speels, fantasierijk, scheppend  en ontdekkend.